Politica de predare a website-ului

 

Politica de predare a website-ului de către Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) către un client va fi reglementată de următoarele condiții și termeni:

 1. Predarea website-ului: Predarea website-ului se va realiza în urma semnării unui contract între Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) și clientul său. Contractul va specifica toate detaliile referitoare la preț, condiții, termene și drepturile și obligațiile ambelor părți.
 2. Conținutul website-ului: Conținutul website-ului va fi predat în format digital, iar clientul va fi responsabil pentru toate informațiile și conținutul afișat pe website-ul său. Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul website-ului clientului său.
 3. Gestionarea website-ului: După predarea website-ului, clientul va fi responsabil pentru gestionarea și actualizarea website-ului său. Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) va oferi suport tehnic și de mentenanță numai în cadrul contractului, iar orice modificare adusă website-ului va fi efectuată de către client sau în urma unei solicitări din partea acestuia.
 4. Plata: Clientul va plăti prețul convenit pentru predarea website-ului către Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) în conformitate cu termenii și condițiile specificate în contractul semnat de ambele părți.
 5. Drepturile de autor: Toate drepturile de autor pentru conținutul website-ului vor fi deținute de client, iar Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) nu va avea niciun drept asupra acestuia.
 6. Confidențialitatea datelor: Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) se angajează să protejeze confidențialitatea datelor și informațiilor personale ale clientului și să nu le furnizeze către terțe părți fără acordul scris al acestuia.
 7. Termenul de predare: Termenul de predare a website-ului va fi specificat în contractul semnat de ambele părți și va fi respectat de către Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro).
 8. Responsabilități: Clientul va fi responsabil pentru utilizarea website-ului său în conformitate cu legislația în vigoare și cu drepturile de proprietate intelectuală. Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) nu va fi responsabilă pentru orice daune sau pierderi cauzate de utilizarea website-ului de către client sau de către terțe părți.
 9. Garanție: Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) va furniza o garanție de 30 de zile pentru funcționalitatea website-ului în momentul predării. Orice defecțiune sau disfuncționalitate apărută în această perioadă va fi remediată gratuit de către Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro).
 10. Forța majoră: Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) nu va fi responsabilă pentru nicio întârziere sau neexecutare a obligațiilor sale cauzate de evenimente de forță majoră, cum ar fi cutremure, inundații, greve, războaie sau alte circumstanțe în afara controlului său.
 11. Modificări: Politica de predare a website-ului poate fi modificată de către Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) în orice moment, cu notificarea prealabilă a clientului. Clientul va fi considerat de acord cu aceste modificări în momentul utilizării website-ului după intrarea în vigoare a acestora.
 12. Litigii: Orice litigiu apărut între Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) și clientul său va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat în conformitate cu legislația română, de către instanțele competente din România.

Acestea sunt termenii și condițiile politicii de predare a website-ului de către Firma Guran A. M. PFA (csweb.ro) către un client. Este important ca ambele părți să fie de acord cu acești termeni și să semneze un contract care să specifice toate detaliile referitoare la preț, termene, drepturile și obligațiile ambelor părți.

 Anulare comanda digitală

Avand in vedere ca produsul este in format digital si odata cu distribuirea lui prin e-mail sau fizic Cumparatorul nu are dreptul la returnarea platii in cazul in care a achitat un avans are dreptul sa ne notifice in scris in maxim 12 ore de la plasarea comenzii ca renunta la comanda fara penalitati si fara invocarea unui motiv anume, in cazul in care nu ne-a notificat si licenta a fost emisa comanda nu se mai poate anula.

Cheltuielile de returnare a si munca depusa sunt suportate exclusive de catre comparator.

Pentru anularea comenzii cumparatorul trebuie sa ne informeze in scris prin email pe adresa  reziliere@csweb.ro iar rambursarea sumei se face in maximum 30 de zile de la data acceptării  restituirii de catre  Guran A. M. PFA in contul IBAN specificat de dvs. în email.

Produsele personalizate la cererea expres a clientului nu pot fi returnate deoarece prin prelucrarea lor devin obiecte unice si nu pot fi revandute ulterior.( OUG 34/2014 art.16, lit.c). Produsele nepersonalizate se pot returna in termen de 14 zile de la intrarea in posesie fizica, conform OUG 34/2014, art.14, alt.1, doar daca sunt in ambalajele originale, nepurtate si intacte. Pentru returnarea produselor nepersonalizate va rugam sa completati formularul de retur pus la dispozitie pe site-ul nostru. Costurile de retur sunt suportate de catre cumparator ( OUG 34/ 2014, art14, alt.1).