Termeni si Conditii

 

 

Prezentarea site-ului

Acest site este deținut și administrat de către Guran A. M. PFA, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul F40/3146/2015 și cu codul unic de identificare fiscală (CUI) 34879517. Prin accesarea și utilizarea acestui site, sunteți de acord să fiți legat de termenii și condițiile noastre, astfel cum sunt specificate mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site.

Drepturile de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului, design-ului, structurii și funcționalității site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, mărcile comerciale, drepturile de autor și drepturile conex, sunt deținute de Guran A. M. PFA sau de către terți licențiați, și sunt protejate de legislația aplicabilă în domeniul proprietății intelectuale. Niciun conținut de pe acest site nu poate fi copiat, reprodus, distribuit sau utilizat în orice alt mod fără acordul scris al Guran A. M. PFA.

Utilizarea site-ului

Site-ul CSWeb.ro este destinat utilizării în scopuri personale sau în interesul afacerii dumneavoastră. Nu aveți dreptul să utilizați site-ul în scopuri ilegale sau în orice alt mod care ar putea prejudicia Guran A. M. PFA sau terții. Utilizarea site-ului înseamnă că sunteți de acord să respectați toate legile și regulamentele aplicabile.

Conținutul site-ului

Guran A. M. PFA face toate eforturile pentru a se asigura că informațiile și conținutul furnizate prin intermediul site-ului sunt corecte și actualizate. Cu toate acestea, nu putem garanta că aceste informații sunt complete, precise sau adecvate pentru scopurile dumneavoastră. Guran A. M. PFA nu își asumă nicio răspundere pentru pierderile sau daunele suferite de dumneavoastră ca urmare a utilizării sau imposibilității de a utiliza acest site sau a informațiilor furnizate prin intermediul său.

Link-uri către alte site-uri web

Site-ul CSWeb.ro poate conține link-uri către alte site-uri web care nu sunt controlate de Guran A. M. PFA. Guran A. M. PFA nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul sau politica de confidențialitate a acestor site-uri, precum nici pentru pierderile sau daunele suferite de dumneavoastră ca urmare a utilizării acestor site-uri.

Limitarea răspunderii Guran A. M. PFA nu va fi responsabilă pentru orice daune directe, indirecte, speciale, incidentale sau consecințiale, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea profiturilor sau a veniturilor, pierderea datelor sau a informațiilor, ori alte pierderi financiare sau de afaceri, care rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza acest site sau de a se baza pe informațiile furnizate prin intermediul său.

Modificarea termenilor și condițiilor

Guran A. M. PFA își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de utilizare a acestui site în orice moment, fără notificare prealabilă. Utilizarea continuă a site-ului după aceste modificări implică acceptarea acestor termeni și condiții modificate.

Protecția datelor cu caracter personal

Guran A. M. PFA respectă drepturile dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal. Informațiile dumneavoastră personale furnizate prin intermediul acestui site vor fi utilizate numai în scopurile pentru care au fost colectate și conform Politicii de confidențialitate a site-ului.

Legislație aplicabilă și jurisdicție

Acesti termeni și condiții de utilizare a site-ului sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația din România. Orice litigiu care ar putea să apară din utilizarea acestui site va fi supus jurisdicției instanțelor din România.

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la termenii și condițiile de utilizare a acestui site, vă rugăm să ne contactați prin intermediul formularului de contact disponibil pe site.

Proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului și materialelor furnizate prin intermediul acestui site, inclusiv, dar fără a se limita la, text, grafică, imagini, sunet, software, design grafic, baze de date, sunt deținute de Guran A. M. PFA sau de către terții care au furnizat aceste materiale. Utilizatorii acestui site sunt autorizați să utilizeze aceste materiale numai în scopuri personale și non-comerciale. Orice utilizare a acestor materiale în alte scopuri, inclusiv, dar nu limitat la, copierea, distribuirea, reproducerea, modificarea sau publicarea, este interzisă fără acordul prealabil scris al titularilor drepturilor de proprietate intelectuală.

Forța majoră

Guran A. M. PFA nu va fi răspunzătoare pentru nicio încălcare a acestor termeni și condiții sau pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor sale în cazul în care aceasta este cauzată de forță majoră, inclusiv, dar nu limitat la, acte de război, dezastre naturale, greve, blocaje, întreruperi ale serviciilor publice sau ale rețelelor de comunicații sau ale furnizorilor de servicii de comunicații.

Renunțarea la drepturi

Orice renunțare la oricare dintre drepturile sau remediile prevăzute în acești termeni și condiții trebuie să fie făcută în mod expres și să fie semnată de Guran A. M. PFA. Orice neexecutare a drepturilor sau remediilor de către Guran A. M. PFA nu va fi considerată ca o renunțare la acestea.

Divizibilitatea

În cazul în care orice prevedere a acestor termeni și condiții este considerată nulă sau neexecutabilă, această prevedere va fi eliminată fără a afecta valabilitatea celorlalte prevederi.

 

Acordul integral

Acești termeni și condiții reprezintă acordul integral între dumneavoastră și Guran A. M. PFA cu privire la utilizarea acestui site și înlocuiesc toate negocierile, reprezentările sau acordurile anterioare, scrise sau orale, referitoare la acestea.

Limbă oficială

Acești termeni și condiții de utilizare a site-ului sunt redactați în limba română și se consideră că au fost acceptați în această limbă.

Litigii și legi aplicabile

Orice litigiu ce decurge din sau în legătură cu acești termeni și condiții, inclusiv orice problemă legată de validitatea, interpretarea sau aplicarea acestora, va fi supus legilor române și va fi soluționat prin mijloace amiabile de către părți. În cazul în care nu se poate ajunge la o soluție amiabilă, litigiul va fi soluționat de instanțele competente din România.

Modificări ale termenilor și condițiilor

Guran A. M. PFA își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții în orice moment, fără notificare prealabilă. Utilizarea continuă a acestui site după publicarea modificărilor reprezintă acceptarea dumneavoastră a acestor modificări.

Contact

Pentru orice întrebări, sugestii sau reclamații referitoare la acești termeni și condiții sau la utilizarea acestui site, vă rugăm să ne contactați prin intermediul formularului de contact disponibil pe site.

Dispoziții finale

Orice drept sau obligație ce decurge din acești termeni și condiții nu poate fi transferat sau atribuit de către utilizatorii acestui site fără acordul prealabil și scris al Guran A. M. PFA. Nicio dispoziție a acestor termeni și condiții nu conferă drepturi sau avantaje terților care nu sunt parte la acest acord.

Confidentialitate

Guran A. M. PFA respectă confidențialitatea datelor personale ale utilizatorilor acestui site și se angajează să le protejeze conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și a legislației naționale în materie de protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate disponibilă pe site.

Cookies

Acest site poate utiliza cookie-uri pentru a oferi o experiență personalizată și pentru a analiza utilizarea acestuia. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu Politica de utilizare a cookie-urilor disponibilă pe site.

Accesul la site

Guran A. M. PFA își rezervă dreptul de a restricționa sau de a interzice accesul la acest site oricărei persoane, în orice moment și fără notificare prealabilă.

Abuzuri și utilizare frauduloasă

Utilizarea acestui site în mod abuziv sau fraudulos este interzisă. Orice utilizator care încalcă acești termeni și condiții poate fi restricționat sau interzis de a accesa acest site și poate fi raportat autorităților competente, dacă este cazul.

Utilizarea acestui site pe propriul risc

Utilizarea acestui site este pe propriul risc al utilizatorului. Guran A. M. PFA nu poate fi responsabilă pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, dar nu limitat la, pierderea de date, pierderea de profit sau orice altă pierdere directă, indirectă, incidentală sau consecințială, cauzată de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site.

Acordul utilizatorului

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu acești termeni și condiții și cu politica de confidențialitate și utilizare a cookie-urilor. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați acest site.

 

Acești termeni și condiții au fost actualizați ultima dată la data de 07.05.2023